Zákaznícke centrum


BENOL Trade,s.r.o.
Kamenná 11
Žilina 010 01
Slovensko

0903 511 108
041 / 723 12 12
obchod@agrosk.sk
 

Fakturačné údaje


Adresa: BENOL Trade,s.r.o.
Kamenná 11
010 01  Žilina
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
36724998
2022303800
SK 2022303800
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
2256940054/0200 (VÚB, a.s.)
SK82 0200 0000 0022 5694 0054
SUBASKBX